[email protected] | 020 227 224
[email protected] | 020 227 227
[email protected] | 020 227 444
Radno vrijeme: 08:00 - 21:00
(laboratorija i nedjeljom 10:00 - 17:00)

[email protected] | 020 227 224
[email protected] | 020 227 227
[email protected] | 020 227 444
Working hours: 08:00 - 21:00
(laboratory and on Sundays 10:00 - 17:00)

Ginekologija

Naš tim
Čolaković Borislav

Čolaković Borislav

Prof dr sci, spec gin

Janjić Vladimir

Janjić Vladimir

spec gin

Ljubić Aleksandar

Ljubić Aleksandar

Prof dr

Nina Roganović

Nina Roganović

Medicinska sestra

Dijana Šćepović

Dijana Šćepović

Akušerska sestra

Snežana Crnogorac

Snežana Crnogorac

Prof dr sci, spec gin

Milutin Mitrović

Milutin Mitrović

spec gin

Čabarkapa Danijela

Čabarkapa Danijela

senior klinički embriolog

Aleksandra Vukadinović

Aleksandra Vukadinović

Medicinska sestra

Ginekologija

Naš tim
Čolaković Borislav

Čolaković Borislav

Prof dr sci, spec gin

Snežana Crnogorac

Snežana Crnogorac

Prof dr sci, spec gin

Janić Vladimir

Janić Vladimir

spec gin

Ljubić Aleksandar

Ljubić Aleksandar

Prof dr

Milutin Mitrović

Milutin Mitrović

spec gin

Čabarkapa Danijela

Čabarkapa Danijela

dipl. biolog-embriolog

Nina Roganović

Nina Roganović

Medicinska sestra

Aleksandra Vukadinović

Aleksandra Vukadinović

Medicinska sestra

Dijana Šćepović

Dijana Šćepović

Akušerska sestra

Prof dr sci Čolakovic Borislav spec gin

Dr Čolaković je završio Medicinki fakultet Univerziteta u Beogradu 1966 godine.Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva je završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1974 godine. U KC Crne Gore radi od 1979 godine kao ljekar specijalista ginekologije. Doktorsku disertaciju na temu ,,Značaj sistematskog pregleda žena u cilju ranog otkrivanja malignih promjena na grliću materice u sredinama sa različitim sociološkim uslovima života“ odbranio je u Beogradu 2000 godine.Mentor za izradu doktorske teze bio je akademik dr Vojin Šulović.

Načelnik odeljenja za sterilitet ginekološko akušerske službe KBC Crne Gore je bio u periodu od 1991 do 1998 godine.Predavač je na Medicinsom fakultetu Univerziteta Crne Gore od njegovog osnivanja.Od 1996 godine je predavač u školi za patologiju cerviksa i kolposkopiju u Beogradu.
Pored problema steriliteta,bavi se i problemima grlića materice,kolposkopijom i ginekološkom operativom.

Prof dr sci Crnogorac Snežana spec gin

Dr Crnogorac završila je Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu 1982. godine. U KC CG radi od 1983. godine, a na Klinici za ginekologiju i akušerstvo KC CG od 1987. godine. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva je završila 1990. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Magistarske studije iz humane reprodukcije upisala je 1996. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a juna 2000. godine odbranila magistarsku tezu »Tok i ishod višeplodnih trudnoća nakon in vitro fertilizacije i embriotransfera(IVF/ET)», sa mentorom prof. Dr Draženom Milačićem.
Užu specijalizaciju iz fertiliteta i steriliteta završila je u Beogradu 2004. godine, mentor prof. Dr Ivan Tulić. U više navrata svoje znanje je usavršavala u zemlji i inostranstvu.

Dr Crnogorac radi kao načelnik porodilišta GAK KC CG. Za asistenta na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore izabrana je 2001. godine. Aktivni je član više strukovnih udruženja u zemlji i inostranstvu, a svoje radove je prezentirala na značajnim nacionalnim i medjunarodnim kongresima, kao i u našim i stranim publikacijama.

Dr Crnogorac je član tima za asistiranu reprodukciju centra za IVF Ars Medica u Podgorici. Polje njenog kliničkog interesovanja je ispitivanje i liječenje neplodnosti, praćenje normalne i patološke trudnoće kao i ultrazvučna dijagnostika.

Dr Janjić Vladimir spec gin

Dr Janjić je završio Medicinski fakultet na Univerzitetu u Beogradu 2004 godine. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završio je 2010 godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Kao specijalista ginekologije i akušerstva radio je od 2010-2012 godine u JZU Dom Zdravlja Nikšić.

Od 2012 god. radi u PZU “Ars Medica” u ginekološkoj ambulanti. Dr Janjić je član tima za asistiranu reprodukciju Centra za IVF “Ars medica” u Podgorici. Edukaciju za rad na poslovima asistirane reprodukcije i ultrazvučne dijagnostike i terapije sticao je u zemlji i inostranstvu. Saradnik je agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore.

Polje njegovig kliničkog interesovanja je ispitivanje i liječenje neplodnosti, praćenje normalne i patološke trudnoće kao i ultrazvučna dijagnostika.

Dr Milutin Mitrović spec gin

Rodjen u Podgorici 24.10.1983.godine gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju “Slobodan Škerović”. 2002.godine upisan na Medicinski fakultet u Podgorici koji završava 2009.godine. Nakon odrađenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita, zaposlen u Zavodu za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore do 2012.godine kada prelazi u Klinički centar Crne Gore na mjesto kliničkog ljekara na Klinici za ginekologiju i akušerstvo. U aprilu 2014 započeo specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Nakon položenog specijalistickog ispita 26.aprila 2018. raspoređen kao ljekar specijalista na odeljenje za gineklosku patologiju. Od školske 2018/2019 angažovan kao saradnik u nastavi na predmetu Ginekologija i akušerstvo, na Medicinskom fakultetu u Podgorici, studijski program medicine

Prof. dr Ljubić Aleksandar, specijalista ginekologije i akušerstva

Aleksandar Ljubić rođen je 1958. godine, u Beogradu, gde je završio školovanje kao i poslediplomske, magistarske i doktorske studije. Svoje profesionalno usavršavanje nastavio je u SAD-u, Japanu, Velikoj Britaniji i Italiji.
Radno Iskustvo:
2015 – Zamenik Generalnog sekretara Svetske asocijacije za perinatalnu medicinu
2013 – 2014 Medicinski direktor Medigroup-e
2009 Predsednik Upravnog odbora Klinike za dečju neurologiju
1995 – 2013 Medicinski fakultet u Beogradu, kao asistent, docent a potom i vanredni profesor ginekologije i akušerstva
Profesor je i na DIU (Dubrovnik International University)
2004 – 2013 Klinički Centar Srbije, prvo kao pomoćnik direktora, potom i kao direktor Klinike za Ginekologiju i akušerstvo.
1986-2013 Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Srbije, bio je 13 godina načelnik odeljenja carskih rezova i visokorizičnih trudnoća.
Reference / Stručni radovi / Članstva:
– Rukovodilac je 10 međunarodnih i nacionalnih naučnih projekata i autor preko 450 članaka i 25 knjiga.
– Član je uredništva u 6 stručnih časopisa
– Potpredsednik je stručnog saveta Kliničkog Centra i koordinator izgradnje nacionalnog biotehnološkog centra
– Predsednik je Udruženja za ultrazvuk Srbije, osnivač i prvi direktor srpske grane internacionalne škole za ultrazvuk “Ian Donald”
– Dugogodišnji je predsednik Republičke komisije za vantelesno oplođenje i potpredsednik Republičke komisije za perinatalnu medicinu
– Član međuodeljenskog odbora SANU za humanu reprodukciju

Čabarkapa Danijela, senior klinički embriolog

Čabarkapa Danijela je diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu-Odsijek za biologiju Univerziteta Crne Gore 2000god. Od 2002-2003 godine obavila je pripravnički staž u Institutu za zdravlje Crne Gore. Osnovne tehnike i vještine za rad u laboratoriji je stekla na Odjeljenju mikrobiologije, parazitologije i virusologije. Stručni ispit Ministarsva zdravlja Crne Gore položila je 2003 godine.

Od 2003 do 2007god.angažovana je u Institutu za Javno zdravlje.Predavačko iskustvo stekla je u JU srednja elektrotenička škola u kojoj je radila od 2007-2009 god. U Forenzičkom centru u Danilovgradu stekla značajno iskustvo iz oblasti molekularne biologije.
Upisala je postdiplomske studije na PMF-odsjek za biologiju,studije uspješno privodi kraju.
Od 2011 radi na poslovima biologa u Centru za IVF “Ars Medica”. Od 2011 god. je član ESHRE udruženja.Svoje znanje iz oblasti humane reprodukcije je usavršavala kao aktivni učesnik brojnih domaćih i međunarodnih simpozijuma i kurseva.

Polje njenog interesovanja su izučavanje savremenih postupuka i metoda u IVF laboratoriji.

ESHRE certifikovani senior klinicki embriolog od 2023.

Član ASPIRE udruzenja.

Dr Ana Musić specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Ana Musić, diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2013. godine. Iste godine svoj profesionalni put je započela volontirajući na Klinici za dečiju hirurgiju Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić“ u Beogradu. 2015. godine zapošljava se kao klinički ljekar na Klinici za ginekologiju I akušerstvo Kličkog Centra Crne Gore. Specijalizaciju iz oblasti Ginekologije i akušerstva započela je 2016.godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu I zavrsila je 2021.g. u roku, sa odličnom ocenom na specijalističkom ispitu.

Od 2021.godine kao specijalista ginekologije i akušerstva radi u porodilištu GAK KC CG. Paralelno sa svojom kliničkom praksom, započela je i doktorske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

Dr Musić redovno učestvuje na svjetskim i regionalnim kongresima, te kontinuirano prati najnovija istraživanja i preporuke u svojoj struci. Njena posvećenost profesionalnom razvoju i edukaciji omogućava joj da bude stalno informisana o naprednim metodama i tehnikama u ginekologiji i akušerstvu.

Telefoni:

Poliklinika: 020 227 224
Stomatologija: 020 227 227
Ginekologija: 020 227 444

Ars Medica
Ars Medica
WordPress Lightbox