poliklinika@arsmedica.me | 020 227 224
stomatologija@arsmedica.me | 020 227 227
ginekologija@arsmedica.me | 020 227 444
Radno vrijeme: 08:00 - 21:00
(usljed COVID-19, 10:00 - 18:00)

poliklinika@arsmedica.me | 020 227 224
stomatologija@arsmedica.me | 020 227 227
ginekologija@arsmedica.me | 020 227 444
Working hours: 08:00 - 21:00
(during COVID-19, 10:00 - 18:00)

Select Page
5

Kardiologija

Odjeljenje interne medicine i kardiologije Specijalne bolnice Ars Medica se sastoji od moderno opremljene kardiološke ambulante, ultrazvučnog kabineta i laboratorije koji služe za dijagnostiku I liječenje pacijenata sa internističkim i kardiološkim bolestima.

Naš tim na čelu sa Dr Andrijanom Mirković Kostić koristi najmodernije dijagnostičke metode za utvrđvanje i liječenje kardioloških bolesti.

5

KARDILOŠKI PREGLED

Kardiološki pregled podrazumijeva bezbolnu analizu u toku koje se pomoću stetoskopa, tenziometra i EKG aparata dobija detaljan uvid u stanje pacijenta. Pregled može da traje do 30 minuta.
5

EHO SRCA

Ehokardiografija, ili ultrazvučni pregled srca je dijagnostički metod koji nam pruža značajne informacije o strukturi i funkciji srčanog mišića, dimenzijama srčanih šupljina kao i o morfologiji i funkciji valvularnog aparata srca. Uz pomoć DOPPLER metoda moguće je utvrditi hemodinamske parametre.
5

HOLTER EKG MONITORING

Holter EKG monitoring je tehnika neinvazivnog praćenja električne aktivnosti srca koja može utvrditi prisustvo bilo kakvih poremećaja ritma i frekvencije.

Aparat Holter EKG je kompaktan i udoban za korišćenje, a potrebno je nositi ga 24h. Nakon postavljanja aparata, pacijent može nesmetano da se vrati svakodnevnim aktivnostima; nakon 24h dolazi na kontrolu, kada dobija objašnjenje kardiologa o svim zabilježenim aktivnostima.

5

ERGOMETRIJSKI TEST

Ergometrija – test opterećenja – izvodi se na traci za trčanje i za cilj ima testiranje uticaja fizičkog opterećenja na rad srca. Započinje sporom šetnjom koja se postepeno ubrzava – pod kontrolom kardiologa i kardiološke sestre. Ovim testom se može dijagnostifikovati postojanje ishemijske bolesti srčanog mišića.
5

HOLTER PRITISKA

Holter pritiska je tehnika neinvazivnog praćenja vrijednosti krvnog pritiska. Holter aparat je kompaktani udoban za korišćenje, a potrebno je nositi ga 24h. Nakon toga se, prilikom kontrolnog pregleda kod kardiologa, može utvrditi potencijalno postojanje oscilacija krvnog pritiska.

Telefoni:

Poliklinika: 020 227 224
Stomatologija: 020 227 227
Ginekologija: 020 227 444

WordPress Lightbox