[email protected] | 020 227 224
[email protected] | 020 227 227
[email protected] | 020 227 444
Radno vrijeme: 08:00 - 21:00
(laboratorija i nedjeljom 10:00 - 17:00)

[email protected] | 020 227 224
[email protected] | 020 227 227
[email protected] | 020 227 444
Working hours: 08:00 - 21:00
(laboratory and on Sundays 10:00 - 17:00)

KARDIOLOGIJA

Odjeljenje interne medicine i kardiologije Specijalne bolnice Ars Medica se sastoji od moderno opremljene kardiološke ambulante, ultrazvučnog kabineta i laboratorije koji služe za dijagnostiku I liječenje pacijenata sa internističkim i kardiološkim bolestima.

Naš tim na čelu sa Dr Andrijanom Mirković Kostić koristi najmodernije dijagnostičke metode za utvrđvanje i liječenje kardioloških bolesti.

KARDIOLOŠLI PREGLEDI

Kardiološki pregled podrazumijeva bezbolnu analizu u toku koje se pomoću stetoskopa, tenziometra i EKG aparata dobija detaljan uvid u stanje pacijenta. Pregled može da traje do 30 minuta.

EHO SRCA

Ehokardiografija, ili ultrazvučni pregled srca je dijagnostički metod koji nam pruža značajne informacije o strukturi i funkciji srčanog mišića, dimenzijama srčanih šupljina kao i o morfologiji i funkciji valvularnog aparata srca. Uz pomoć DOPPLER metoda moguće je utvrditi hemodinamske parametre.

HOLTER EKG MONITORING

Holter EKG monitoring je tehnika neinvazivnog praćenja električne aktivnosti srca koja može utvrditi prisustvo bilo kakvih poremećaja ritma i frekvencije.

Aparat Holter EKG je kompaktan i udoban za korišćenje, a potrebno je nositi ga 24h. Nakon postavljanja aparata, pacijent može nesmetano da se vrati svakodnevnim aktivnostima; nakon 24h dolazi na kontrolu, kada dobija objašnjenje kardiologa o svim zabilježenim aktivnostima.

ERGOMETRIJSKI TEST

Ergometrija – test opterećenja – izvodi se na traci za trčanje i za cilj ima testiranje uticaja fizičkog opterećenja na rad srca. Započinje sporom šetnjom koja se postepeno ubrzava – pod kontrolom kardiologa i kardiološke sestre. Ovim testom se može dijagnostifikovati postojanje ishemijske bolesti srčanog mišića.

HOLTER PRITISKA

Holter pritiska je tehnika neinvazivnog praćenja vrijednosti krvnog pritiska. Holter aparat je kompaktani udoban za korišćenje, a potrebno je nositi ga 24h. Nakon toga se, prilikom kontrolnog pregleda kod kardiologa, može utvrditi potencijalno postojanje oscilacija krvnog pritiska.

Telefoni:

Poliklinika: 020 227 224
Stomatologija: 020 227 227
Ginekologija: 020 227 444

Ars Medica
Ars Medica
WordPress Lightbox