[email protected] | 020 227 224
[email protected] | 020 227 227
[email protected] | 020 227 444
Radno vrijeme: 08:00 - 21:00
(laboratorija i nedjeljom 10:00 - 17:00)

[email protected] | 020 227 224
[email protected] | 020 227 227
[email protected] | 020 227 444
Working hours: 08:00 - 21:00
(laboratory and on Sundays 10:00 - 17:00)

Stomatologija

Naš tim
Dr Milija Šuković

Dr Milija Šuković

Dr stom.

Dr Vanja Matanović

Dr Vanja Matanović

Dr stom.

Dr Dražen Nikčević

Dr Dražen Nikčević

Dr stom.

Dr Filip Šuković

Dr Filip Šuković

Dr stom.

Dr Jelena Rutešić

Dr Jelena Rutešić

Dr stom.

Dr Aleksa Raičković

Dr Aleksa Raičković

Med dent

Stomatologija

Konsultanti

Dr Zoran Mirković

Dr Zoran Mirković

specijalista maksilofacijalne hirurgije

Dr Sascha A. Jovanovic

Dr Sascha A. Jovanovic

specijalista parodontologije i implantologije

Dr Bernard Touati

Dr Bernard Touati

specijalista protetike

Danica Radović

Danica Radović

Stomatološka sestra

Dijana Šćepanović

Dijana Šćepanović

Stomatološka sestra

Aleksandra Jevrić

Aleksandra Jevrić

Stomatološka sestra

Maša Vujovišević

Maša Vujovišević

Zubotehnička laboratorija

Nađa Vukadinović

Nađa Vukadinović

Stomatološka sestra

Milena Bojanić

Milena Bojanić

Stomatološka sestra

Milica Vukčević

Milica Vukčević

Zubotehnička laboratorija

Milan Marković

Milan Marković

Zubotehnička laboratorija

Stomatologija

Naš tim
Milija Šuković

Milija Šuković

Dr stom.

Filip Šuković

Filip Šuković

Dr stom.

Vanja Matanović

Vanja Matanović

Dr stom.

Jelena Rutešić

Jelena Rutešić

Dr stom.

Dr Dražen Nikčević

Dr Dražen Nikčević

Dr stom.

Stomatologija

Konsultanti

Dr Zoran Mirković

Dr Zoran Mirković

specijalista maksilofacijalne hirurgije

Dr Bernard Touati

Dr Bernard Touati

specijalista protetike

Dr Sascha A. Jovanovic

Dr Sascha A. Jovanovic

specijalista parodontologije i implantologije

Danica Radović

Danica Radović

Stomatološka sestra

Nađa Vukadinović

Nađa Vukadinović

Stomatološka sestra

Dijana Šćepanović

Dijana Šćepanović

Stomatološka sestra

Milica Vukčević

Milica Vukčević

Zubotehnička laboratorija

Aleksandra Jevrić

Aleksandra Jevrić

Stomatološka sestra

Milan Marković

Milan Marković

Zubotehnička laboratorija

Maša Vujovišević

Maša Vujovišević

Zubotehnička laboratorija

Dr stom. Milija Šuković

Dr. Šuković Milija je rođen na Cetinju.
Gimanaziju je završio u Kotoru, a Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu.

Završio specijalističke i master studije iz oblasti implantologije na University of California Los Angeles- UCLA.

Dr stom. Filip Šuković

Dr Filip Šuković je rođen na Cetinju. Srednju školu je završio u St. Claires Internacionalnom Koledžu u Oksfordu, a studije stomatologije počeo na Birckback Univerzitetu u Londonu, a završio na Stomatološkom Fakultetu CEU Cardinal Herrera u Valensiji.

Dr stom. Jelena Rutešić

Dr. stom. Jelena Rutešić rođena je u Podgorici. Srednju medicinsku školu pohađala je u periodu od 2000 – 2004 godine u Podgorici, a Stomatološki fakultet u Pančevu, u periodu od 2004. – 2009. godine.

Stručni ispit u zvanju doktora stomatologije položila je 2011 godine.

Dr stom. Vanja Matanović

Dr Vanja Matanović je rođena u  Đakovici,  Republika Srbija.  Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu je završila 2007. godine, a naredne godine je  položila stručni ispit za zvanje doktora stomatologije.

Dr Zoran Mirković, specijalista maksilofacijalne hirurgije

Završio medicinu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1985. godine.
Stručnu specijalizaciju iz maksilofacijalne hirurgije završio 1992. godine na Vojnomedicinskoj Akademiji.
Zvanje doktora nauka stekao 2007. godine.
Član Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije.
Član Evropske Asocijacije Cranio-Maxillofacijal-nih hirurga.

Autor 200 naučnih radova i monografije
Cjelokupna estetska i tumorska patologija glave i vrata uz imedijantnu rekonstrukciju defekata koštanih i mekih tkiva.

Dr Bernard Touati, specijalista protetike

Doktor Stomatološke Hirurgije, Doktor Stomatoloških Nauka.
Bivši asistent profesora protetike na Univerzitetu Pariz V.
Gostujući profesor Univerziteta Rio de Janeiro, Brazil.
Bivsi predsjednik Evropske Akademije Estetske Stomatologije.
Član Američke Akademije Restorativne Stomatologije i Američke Akademije Estetske Stomatologije.
Predsjednik Internacionalnog simpozijuma Američke Akademije Estetske Stomatologije (Washington DC 2001).
Glavni urednik žurnala “Praktična parodontologija i Estetska Stomatologija”.
Internacionalni predavač, autor brojnih publikacija, uključujući i udžbenik “Estetska stomatologija i keramička restorativa” (Martin Dunitz publikacija).

Dr Bernard Touati je diplomirao stomatologiju na Univerzitetu Pariz V 1970. god, sa dvije diplome iz stomatološke hirurgije i stomatoloških nauka. Njegove specijalnosti su estetska i implantološka stomatologija. Nakon boravka na Odjeljenju za Fiksnu Protetiku Univerziteta Pariz V u kapacitetu asistenta profesora, Dr Touati počinje sa radom senior predavača estetske i implant stomatologije na nekoliko univerziteta ( Pariz VII, Lion, Marsej), a angažovan je i kao gostujući profesor na Univerzitetu Rio de Janeiro (Brazil).

Dr Touati je osnivač i bivši predsjednik Francuskog Društva Estetske Stomatologije. Trenutno je Predsjednik Internacionalnog Kongresa Estetske stomatologije i imedijantni bivši predsjednik Evropske Akademije Estetske Stomatologije. Aktivni je član Američke Akademije Estetske Stomatologije.

Dr Sascha A. Jovanovic, specijalista parodontologije i Implantologije

Dr Sascha A. Jovanovic je jedan od osnivača “navođene regeneracije kosti” (Guided Bone Regeneration, GBR) u stomatologiji. Specijalizirao je parodontologiju na UCLA Univerzitetu u Los Angelesu, implantologiju na Loma Linda Univerzitetu, i protetiku na Univerzitetu Aachen u Njemačkoj. Takođe posjeduje Master iz Oralne Biologije na UCLA-u.

Kao osnivač i akademski predsjednik gIDE instituta, koncentrisan je na klinički rad u oblasti implantološke terapije i rekonstrukcije kosti i mekih tkiva.

Bivši je predsjednik Evropske Asocijacije za Osteointegraciju (EAO) i bivši član borda Fondacije za Osteointegraciju. Počasni je član Južnoafričkog Društva Periodontologa, bio je predsjednik programa EAO 2000 naučnog kongresa, kao i dobitnik nagrade Americčke Akademije Periodontologije, Kalifornijskog Društva Periodontista, i Njemačkog Implant Društva (German Implant Society, DGI).

Autor je preko 65 akademskih radova, udžbeničkih poglavlja i knjige Color Atlas of Implantology (Thieme Publ.), koja je prevedena na 8 jezika.

Telefoni:

Poliklinika: 020 227 224
Stomatologija: 020 227 227
Ginekologija: 020 227 444

Ars Medica
Ars Medica
WordPress Lightbox