[email protected] | 020 227 224
[email protected] | 020 227 227
[email protected] | 020 227 444
Radno vrijeme: 08:00 - 21:00
(laboratorija i nedjeljom 10:00 - 17:00)

[email protected] | 020 227 224
[email protected] | 020 227 227
[email protected] | 020 227 444
Working hours: 08:00 - 21:00
(laboratory and on Sundays 10:00 - 17:00)

Stomatološka protetika

Stomatološka protetika, kao oblast stomatologije, obuhvata niz postupaka sa ciljem uspostavljanja harmoničnih odnosa između zuba, vilica, mišića za žvakanje i viličnih zglobova, i njihovo održavanje u stanju zdravlja.

U uskoj saradnji sa drugim specijalističkim oblastima kao što su oralna hirurgija, implantologija, endodoncija, ortodoncija i parodontologija, u našoj klinici stomatološka protetika zauzima posebno mjesto.
Zahvaljujući stručnom timu izuzetne reputacije, i vrhunskoj, svjetskoj tehnologiji, na našoj klinici ćete licu vratiti potpuno prirodan osmijeh, bilo da se odlučite za fiksnu ili mobilnu protetiku.

Fiksna protetika : cirkonijumske krunice i mostovi

Cirkonijum je davne 1789. godine otkrio njemački hemičar Klaproth, i podstaknut njegovim svojstvima nazvao ga „čudesni mineral“.

Velika čvrstoća, otpornost na pritisak i visok modul elastičnosti su doprinijeli da cirkonijum ima primat među materijalima u stomatologiji; s obzirom na njegovu biokompatibilnost, veoma je primjenjiv i u medicini (slušni aparati, vještački kukovi itd.).

Zahvaljujući izometijskoj stukturi, kvalitetu i ljepoti, cirkonijum-dioksid je poznat i kao „dijamant“.

U odnosu na ostale materijale, cirkonijum dodatno favorizuje i preciznost izrade protetskih radova: izrađuju se kompjuterskom tehnikom CAD-CAM koja omogućuje savršeno prijanjanje krunice uz gingivu, i tako obezbjeđuje njihov kvalitet i dugotrajnost.

Prednosti cirkonijuma: preporučuje se pacijentima alergičnim na metale, dug vijek trajanja, visok nivo estetike, mogućnost postizanja bilo koje (nestandardne) boje, bez diskolorizacije na spoljne uticaje.

Slučajevi prije / poslije

Fiksna protetika : alumina fasete – veneers

Alumina fasete-veneers predstavljaju minimalno invazivnu stomatologiju u pravom smislu te riječi.
Sa malom preparacijom u gleđi, najčešće bez anestezije, a uz pomoć specijalizovane zubotehničke laboratorije Nobel Biocare, Sweden, moguće je proizvesti ljuspicu debljine 0,25 mm koju trajno cementiramo na zub. Time zub možemo preoblikovati, produžiti, zatvoriti dijastemu, nadoknaditi frakturirani dio zuba ili mu promijeniti boju.

Slučajevi prije / poslije

Fiksna protetika : bezmetalne krunice I mostovi

E-MAX tehnika

E-MAX je proizvod „Ivoclar –Vivadent“, svjetskog lidera u proizvodnji dentalnih materijala i opreme. E – MAX je linija ojačane bezmetalne presovane keramike. Posjeduje odlična biološka i mehanička svojstva.

Koristi se u izradi :

  • faseta i faseta bez preparacije (lumineers),
  • inleja i onleja,
  • krunica i mostova u prednjoj i bočnoj regiji;
  • fostupna je u svim bojama i idealna za sva estetska rješenja.

Bezmetalne krunice i mostovi

Bezmetalni materijali dobijaju sve veći značaj u stomatologiji. Pored svih estetskih prednosti, imaju i nevjerovatnu čvrstoću i ne izazivaju alergijske reakcije.

Odsustvo „sivog ruba“ iznad krunice zuba i mogućnost postizanja „živosti“ same krunice, neke su od prednosti koje pruža bezmetalna krunica.

Fiksna protetika: keramičke krunice i mostovi

Slučajevi prije / poslije

Fiksna protetika na implantatima

Slučajevi prije / poslije

All-on-four tehnika

Pomoću All-on-4 tehnike možete dobiti fiksni protetski rad na samo 4 implantata, za jedan dan! 

All-on-4 tehnika omogućava rehabilitaciju potpuno bezubog alveolarnog grebena, na samo 4 titanijumska implantata. Pacijent dobija 12 keramičkih zuba u svakoj vilici, sistemom šrafljenja, za razliku od konvencinalnih implantata, čije se protetsko rješenje trajno cementira za suprastrukture implantata. Ova povoljna okolnost All-on-4 omogućava da u budućem periodu izvedete bilo kakvu estetsku ili funkcionalnu korekciju na protetskom rješenju. 

Time se stabilizuje nivo kosti, držeći sve vilične strukture u fiziološkom položaju. Postavljanjem dva posteriorna implantata pod uglom od 45 °, All-on-4 čak i pacijentima sa malom količinom kosti omogućava fiksno protetsko rješenje, bez potrebne transplantacije kosti. 

Slučajevi prije / poslije

Telefoni:

Poliklinika: 020 227 224
Stomatologija: 020 227 227
Ginekologija: 020 227 444

Ars Medica
Ars Medica
WordPress Lightbox